top of page

XERXIA WELCOME "BAIIFERNNTC"

ยินดีต้อนรับ ใบเฟิร์น “ใบเฟิร์น ณัฐฌา ปณิธานธรรม” นางฟ้าจากวงการฟุตบอลไทย เข้าสู่ทีม XERXIA ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์


โดยใบเฟิร์นจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฐานะตัวแทนของแบรนด์ในการประชาสัมพันธ์ และจะมีคอนเทนต์ในแชนแนลของ XERXIA ในอนาคต